หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวสมัครงานภาพกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ตำบลกระดานข่าวติดต่อ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการสำคัญ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
บุคลากร


ผ้าบาเต๊ะ


หมวกกะปิเยาะ

ชมสินค้าทั้งหมด

หาดสร้อยสวรรค์
พระสามองค์
ชมแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด


eXTReMe Tracker

ระบบเจ้าหน้าที่ 7
ข่าวสารของอปท.

ท้องถิ่น: อบต.ทุ่งหมอ
อบต.ทุ่งหมอ ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2552-2554
โดย: อบต.ทุ่งหมอ
ประจำวันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลน้ำน้อย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจัดทำห้องครัว ห้องอาหาร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางหอม ตำบลน้ำน้อย อำเภอหสดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ดู:39)(วันที่:22 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ขยายเวลาส่งภาพเข้าประกวด "มนต์เสน่ห์คลองบ้านขาว" ถึงวันที่ 5 กันยายน 2557 (ดู:36)(วันที่:22 ส.ค. 2557)
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลคุเต่า เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคูเต่า (ดู:35)(วันที่:22 ส.ค. 2557)
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้าง 5 โครงการ (ดู:54)(วันที่:22 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 (ดู:39)(วันที่:22 ส.ค. 2557)
 •    ดูข่าวทั้งหมด   

  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา
  18 หมู่ที่ 1 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
  โทร / Fax 0-7437-6372