หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวสมัครงานภาพกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ตำบลกระดานข่าวติดต่อ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการสำคัญ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
บุคลากร


ผ้าบาเต๊ะ


หมวกกะปิเยาะ

ชมสินค้าทั้งหมด

หาดสร้อยสวรรค์
พระสามองค์
ชมแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด


eXTReMe Tracker

ระบบเจ้าหน้าที่ 7
ข่าวสารของอปท.

ท้องถิ่น: อบต.ทุ่งหมอ
อบต.ทุ่งหมอ ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2552-2554
โดย: อบต.ทุ่งหมอ
ประจำวันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3เรื่อง ระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานที่เริ่มต้ (ดู:186)(วันที่:01 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3เรื่อง ตารางการสอบและสถานที่สอบ (ดู:183)(วันที่:01 ส.ค. 2557)
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ผลผู้ชนะการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการก่องสร้าง จำนวน 7 โครงการ (ดู:160)(วันที่:01 ส.ค. 2557)
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (ดู:163)(วันที่:01 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: การนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี2557 (ดู:154)(วันที่:01 ส.ค. 2557)
 •    ดูข่าวทั้งหมด   

  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา
  18 หมู่ที่ 1 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
  โทร / Fax 0-7437-6372